Lastest News
พบเบาะแสยาเสพติดแจ้งสายด่วน ป.ป.ส. 1386 ติดตาม "ข่าวจริง" ที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรองกับทีมข่าวมืออาชีพที่ www.OHOLanna.com ทุกวัน สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่ เชิญชม 2 กิจกรรมท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่า ในงาน Lanna Expo 2017 ระหว่างวันที่ 23 มิ.ย.-2 ก.ค.นี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่
รัฐมนตรี16ประเทศร่วมหารือวางแนวทางสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ

03 มีนาคม 2017 เวลา 09:00:03 น. โดย : Oholanna

 

ที่โรงแรมแชงกรีลา จังหวัดเชียงใหม่ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานแถลงผลการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยแผนความช่วยเหลือสำหรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารในระดับรัฐมนตรี เอกอัครราชทูต อธิบดี รองอธิบดี หัวหน้าสำนักงานภูมิภาค และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศ และผู้แทนจากประเทศต่างๆ 16 ประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ ผู้แทนจากประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 5 ประเทศ คือ เมียนมา ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พร้อมด้วยประเทศ/องค์กรผู้ให้ 11 ประเทศ/องค์กร คือ ออสเตรเลีย แคนาดา จีน เยอรมัน เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา สำนักงานเลขาธิการแผนโคลัมโบ และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 1-2 มี.ค.60

สำหรับการประชุมแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การศึกษาการปฏิบัติการโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย และส่วนที่ 2 การประชุมระดับรัฐมนตรีฯ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ ในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก และเรียกร้องให้ประเทศ/องค์กรผู้ให้ ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ และเปิดโอกาสให้ประเทศ/องค์กรผู้ให้ได้แสดงเจตจำนง และร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของไทยและประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบผลสำเร็จดียิ่งขึ้น และเพื่อแสดง รวมทั้งสนับสนุนหลักการความเป็นหุ้นส่วนและการแบ่งปันความรับผิดชอบ ระหว่างประเทศผู้ให้และประเทศผู้รับ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สรุปผลการประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้ มีวาระสำคัญในการประชุม ได้แก่ การนำเสนอแผนความช่วยเหลือสำหรับแผปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ และความต้องการการสนับสนุนของ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม,ความเป็นหุ้นส่วนและการสนับสนุนของประเทศ/องค์กรผู้ให้ และสรุปความต้องการการสนับสนุนและความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือในอนาคต ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ผู้แทนจากประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 5 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พร้อมด้วยประเทศ/องค์กรผู้ให้ 11 ประเทศ/องค์กร อาทิ ออสเตรเลีย แคนาดา จีน เยอรมัน เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา สำนักงานเลขาธิการแผนโคลัมโบ และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ได้ร่วมหารือ/กำหนดแผนความช่วยเหลือ สำหรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ

 พร้อมเปิดโอกาสให้ประเทศ/องค์กรผู้ให้ได้แสดงเจตจำนง และร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของไทยและประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบผลสำเร็จดียิ่งขึ้น และเพื่อแสดง รวมทั้งสนับสนุนหลักการ

โดยประเทศ/องค์กรผู้ให้ได้แสดงเจตจำนง และร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของไทยและประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในการแก้ไขปัญหายาเสพติด หลายประเทศได้แสดงเจตจำนงสนับสนุน บนหลักการความเป็นหุ้นส่วนและการแบ่งปันความรับผิดชอบระหว่างประเทศผู้ให้และประเทศผู้รับ โดยจะสนับสนุนประเทศผู้รับ ทั้งด้านการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ/ศักยภาพที่สนับสนุนการทำงานด้านต่างๆ เช่น การต่อต้านการก่อการร้าย การพัฒนาศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวน การตรวจค้น การวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข่าวกรอง รวมถึงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ เช่น เรือลาดตระเวน ให้กับประเทศผู้รับ เพื่อใช้ในภารกิจโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย และใช้ในแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาคนี้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น     
ข่าวอื่นๆ
แพร่สกัดจับมอดไม้
ปปส.ภ.5 ร่วมกับทหารและขนส่งเชียงใหม่ตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถและสัมภาระเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติด
รถขยะเทศบาลลืมเบรกพุ่งชนเกาะกลาง-รถยนต์ติดไฟแดง เสียหายหลายคัน ส่วนเด็กท้ายกระเด็นตกรถบาดเจ็บ
ขยะเปลือกทุเรียน
จับเครือข่ายยาเสพติด ขับเก๋งจอดหน้าด่านตรวจ พบซุกยาบ้ากว่า 2 แสนเม็ดไว้ในถังแก๊สรถยนต์
ปปส.ภาค 5 ร่วมกับกองทัพภาคที่3เตรียมตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพทางการเกษตรให้กับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูในพื้นที่อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่
ทีมสัตวแพทย์สวนสัตว์เชียงใหม่ยื้อชีวิตแม่เก้งท้องแก่หลงถูกทำร้ายหนีเข้าหมู่บ้าน
หจก.กู๊ดนิวส์
เลขที่ 224/7 หมู่ 1 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
©2015 Oholanna.com Design by Chiangmaizone.com
ติดต่อโฆษณา โทร. 088 266 7099 , 089 956 1046
E-Mail : oholanna.com@gmail.com
จำนวนคนเข้าชม 659325 คน