Lastest News
พบเบาะแสยาเสพติดแจ้งสายด่วน ป.ป.ส. 1386 ติดตาม "ข่าวจริง" ที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรองกับทีมข่าวมืออาชีพที่ www.OHOLanna.com ทุกวัน สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่ เชิญชม 2 กิจกรรมท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่า ในงาน Lanna Expo 2017 ระหว่างวันที่ 23 มิ.ย.-2 ก.ค.นี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่
อุทยานหลวงราชพฤกษ์เปิดพื้นที่ชวนเด็ก ๆ ชมสวนของพ่อ

13 มิถุนายน 2016 เวลา 19:27:02 น. โดย : Oholanna            อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่ เปิดโครงการดี ๆ นำนักเรียนเข้าเรียนรู้งานของพ่อ เปิดพื้นที่สวนต่าง ๆ ให้เด็กได้เรียนรู้ผลงานอันเนื่องมาจากพระราชจริยวัตร และ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร ผู้ทรงเป็นกษัตริย์นักการเกษตรของโลก ที่หอคำหลวง , เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ , เรียนรู้การเงินและการออม ประหยัด เรียบง่าย แต่ได้ประโยชน์สูงสุด นำไปสู่วิถีชีวิตแบบพอเพียงและนำไปสู่ความสุขอย่างยั่งยืนที่สวนธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น           โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้สนุกสนานผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างเต็มที่ ซึ่งอุทยานหลวงราชพฤกษ์นั้นเป็นสวนของพ่อและเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้งานโครงการหลวงโครงการขยายผลโครงการหลวง และ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
       สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สอบถามรายละเอียดได้ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ทุกวัน 

     
ข่าวอื่นๆ
น้ำป่าไหลบ่าแพร่
วันหยุดยาวนักท่องเที่ยวแห่เที่ยวดอยสัมผัสอากาศหนาว อินทนนท์คนแน่นการจราจรติดขัด
จับวัยรุ่นมั่วสุม
ผอ.ปปท.เขต 5 ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ video conference system
ป.ป.ท.ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตต่อหน้าที่
จังหวัดแพร่ พร้อมเร่งดำเนินการแก้ปัญหายาเสพติดตามแผนประชารัฐของรัฐบาล ลงลึกเอ็กซเรย์แก้ปัญหาระดับหมู่บ้านชุมชน หลังผอ.ป.ป.ส.ภาค 5 มอบข้อมูลผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่
ภาครัฐ-เอกชนแม่ฮ่องสอน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
หจก.กู๊ดนิวส์
เลขที่ 224/7 หมู่ 1 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
©2015 Oholanna.com Design by Chiangmaizone.com
ติดต่อโฆษณา โทร. 088 266 7099 , 089 956 1046
E-Mail : oholanna.com@gmail.com
จำนวนคนเข้าชม 659046 คน